โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ข่าวประจำเดือน

ประกาศ

คุณครูระดับอนุบาลได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid -19)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 คุณครูระดับอนุบาลได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid -19) เพื่อสุขอนามัยตามมาตรการสถานการณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ่านต่อ »
ข่าวประจำเดือน
ประเภทข่าว
Copyright © Malabiang School 2021. All Right Reserved