หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

มีนาคม 1, 2566

ผลงานนักเรียน

🔸รองผู้อำนวยการ คุณครูนายธนณัฎฐ์ กะฐินทอง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน การแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ได้คะแนนสูงสุดในห้องเรียน โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 🔸

รองผู้อำนวยการ คุณครูนายธนณัฎฐ์ กะฐินทอง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน การแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ได้คะแนนสูงสุดในห้องเรียน โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีกา

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

รองผู้อำนวยการ คุณครูกาญจนา พิทักษ์โสภณ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดมารยาทงามอย่างไทยเด็กๆได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะ ประจำปี 2566

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ด.ช.อิทธิพล คงสวัสดิ์ ด.ญ.พรพิมล คล้ายทับทิม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.รชฎ เขตกัน ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศุขโรจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.พัฒน์ช

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม