หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

พฤษภาคม 3, 2566

กิจกรรม

การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ (อายุ 6-10 ปี) ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัสท่าทอง

วันที่ 13 เมษายน 2566 รางวัลชนะเลิศ (น้องมายมิ้นท์) เด็กหญิงปวริศา คันธะด้วง ป.4.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 (น้องฮาร์ท) เด็กชายกฤษปวิช วุฑฒิรักษ์ ป.3.1 เด็กๆ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบ

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม