หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

พฤษภาคม 28, 2566

กิจกรรม

✨ทุกห้องเรียน ห้องประกอบ ทุกส่วนสัมผัส ทางโรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าโควิด 19 เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนค่ะ

#malabiangschool #โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

🤝คุณครูทั้งระดับเนอสเซอรี่ อนุบาล และประถม ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกส่วน ทุกห้อง

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ทางโรงเรียนได้มีเฝ้าระวัง ลดอัตราการติดเชื้อโรค โรงเรียนจึงได้มีมาตรการดูแลทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบ ตลอดจนสถานที

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

👨‍🏫พัฒนาศักยภาพคุณครู .. เพื่อพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสำหรับผู้เรียนปฐมวัย👧🧒

ทางโรงเรียนได้จัดอบรม ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ Active Learning ระดับปฐมวัย แนวทางการใช้สื่อการเรียนส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 แนวทางการใช้สื่อการเรียนส่งพ

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม