หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

กันยายน 3, 2566

กิจกรรม

👩‍🦰🧑‍🦰บรรยาการการสอบ TEDET ของพี่ประถม ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเด็กๆมาลาเบี่ยงให้มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์✌️✌️

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

กิจกรรมพาเด็กเข้าวัด สอนให้หนูรู้คุณธรรมวัดราชบูรณะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม