โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide4 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Click Here
Previous
Next

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการนักเรียนตามพัฒนาการ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข”

สถิติที่น่าสนใจ

อัตราการสอบเข้าโรงเรียนต่อ
ประจำปี 2564

จำนวน
นักเรียน

0

จำนวน
บุคลากร

0

จำนวน
ครูผู้สอน

0

จำนวน
ห้องเรียน

0

WHAT IS
OUS SCHOOL?

Our School provides English classes for fluent English speaking children between the ages of 3 to 11 being brought up in a bilingual environment. Many of the children have one or two English-speaking parents and English is spoken at home. Others have returned from abroad where their schooling was in English and wish to maintain their fluency.

<< Classes

OUR
IMPACT

Our School provides English classes for fluent English speaking children between the ages of 3 to 11 being brought up in a bilingual environment. 

<< Classes

GET
INVOLED

Our School provides English classes for fluent English speaking children between the ages of 3 to 11 being brought up in a bilingual environment. Many of the children have one or two English-speaking.

<< Classes

ติดต่อเรา

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
 246 ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055-210401 , 086-4469370
(เวลาทำการ 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์)