ข่าวล่าสุด
อัพเดททุกเรื่องของโรงเรียน
<i class="bi bi-newspaper"> : MALABIANG NEWS</i>

ข่าวสารของโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
School Director

ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว “ชมพู – ขาว” ผม ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เราส่งเสริมความรู้ ความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านของนักเรียน พัฒนาเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมควบคู่กับการเรียนการสอน สร้างแรงบันดาลใจนำพาไปสู่เป้าหมาย ให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรม-จริยธรรม ขัดเกลากิริยามารยาทนอบน้อมอ่อนหวาน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

รางวัลของนักเรียนมาลาเบี่ยง
<div class="bi bi-award-fill"> : MALABIANG SMART KIDS</div>

เด็กเก่งมาลาเบี่ยง

กิจกรรมและการทัศนศึกษา
<div class="bi bi-universal-access"> : MALABIANG ACTIVITY</div>

กิจกรรมของโรงเรียน

มอบความรักและใส่ใจนักเรียนทุกคน ดั่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจ

“รักลูกดั่งดวงใจ มอบความไว้วางใจให้กับเรา”

โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนเติบโตขึ้นเป็น บุคลากรที่มีจริยธรรมและคุณภาพในสังคม

โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ช่องทางโซเชียลมีเดีย

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม