โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้
"มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับมาลาเบี่ยงและก้าวไปด้วยกัน"

ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  มอบความรักและใส่ใจนักเรียนทุกคน ดั่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจ “รักลูกดั่งดวงใจ มอบความไว้วางใจให้กับเรา “ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนเติบโตขึ้นเป็น บุคลากรที่มีจริยธรรมและคุณภาพในสังคม

เหตุผลที่ควรเลือกเรียน

โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

การพิจารณาเลือกโรงเรียนให้ “ลูก” นับเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการตัดสินใจนี้ จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูก ที่กำหนดว่าลูกจะเติบโตไปในทิศทางใด

การชีวิตใน

โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

นักเรียนมาลาเบี่ยงทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์วิชาการ กิจกรรม และการเล่น เข้าด้วยกันอย่างสมดุล โดยยึดหลัก “เรียนคือเล่น เล่นคือเรียน”

5 จุดเด่นของมาลาเบี่ยง

"การดูแล"

ใส่ใจทั้งเด็กและผู้ปกครอง

“กิจกรรมยามเช้า”

สร้างความพร้อมก่อนเข้าเรียน

“จัดวิธีการสอน”

ตามความถนัดของนักเรียน

“การเรียน การสอน”

ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ

“สังคมที่ดีภายในโรงเรียน”

มีผลต่อความสำเร็จในอนาคต

ปรัญญาโรงเรียน

“สร้างสรรค์  เรียนดี  มีจรรยา   มุ่งพัฒนาสังคม”

ข่าวสารและผลงาน

ติดต่อเรา

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
 246 ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055-210401 , 086-4469370
(เวลาทำการ 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์)

ยินดีต้อนรับสู่
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

โปรดเลือกระดับชั้นที่ต้องการสมัครเรียน