โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน
โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน
โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน
โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้!
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเราและก้าวไปด้วยกัน"
สมัครเข้าเรียน

ภาพกิจกรรมของนักเรียน

ข่าวสารโรงเรียน

ผู้อำนวยการและคณะครูพร้อมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

ผู้อำนวยการและคณะครูพร้อมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะคะ

อ่านต่อ

ฉีดพ่นยากันยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครพิษณุโลก ฉีดพ่นยากันยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก...

อ่านต่อ

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการนักเรียนตามพัฒนาการ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข”

WHAT IS
OUS SCHOOL?

Our School provides English classes for fluent English speaking children between the ages of 3 to 11 being brought up in a bilingual environment. Many of the children have one or two English-speaking parents and English is spoken at home. Others have returned from abroad where their schooling was in English and wish to maintain their fluency.

<< Classes

OUR
IMPACT

Our School provides English classes for fluent English speaking children between the ages of 3 to 11 being brought up in a bilingual environment. 

<< Classes

GET
INVOLED

Our School provides English classes for fluent English speaking children between the ages of 3 to 11 being brought up in a bilingual environment. Many of the children have one or two English-speaking.

<< Classes

Supporting Subheading

หลักสูตรของโรงเรียน

HEI Schools หรือ Helsinki International Schools ก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ออกแบบโรงเรียนและการออกแบบการศึกษาปฐมวัย การฝึกอบรมครู บนพื้นฐานงานวิจัย แบบในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ 

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper.

สถิติที่น่าสนใจ

อัตราการสอบเข้าโรงเรียนต่อ
ประจำปี 2564

จำนวน
นักเรียน

0

จำนวน
บุคลากร

0

จำนวน
ครูผู้สอน

0

จำนวน
ห้องเรียน

0

ติดต่อเรา

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
 246 ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055-210401 , 086-4469370
(เวลาทำการ 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์)