รางวัลของนักเรียนมาลาเบี่ยง >>
MALABIANG SMART KIDS

เด็กเก่งมาลาเบี่ยง

ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

รับรางวัลเหรียญทอง 10 เหรียญรางวัลเหรียญเงิน 15 เหรียญ

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

รับรางวัลเหรียญทองแดง 10 เหรียญ

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5 เหรียญรางวัลเหรียญเงิน 6 เหรียญรางวัลเหรียญทองแดง 4 เหรียญ

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กมาลาเบี่ยง สามารถทำการสอบในโครงการสอบ ระดับชาติที่O-NETสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ประจำปีการศึกษา2566

ได้คะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาคณิตศาสต์ วิทยาศาสตร์ และได้วิชาภาษาไทยเต็ม80คะแนน(ปรนัย)ปรบมือให้นักเรียนนักเรียนคนเก่งเลยค่ะ

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเทควันโดคนเก่งด.ญ.ญาณิภาพัฒน์ แก้ววังน้ำภคิน ป.5.4 นักกีฬาเทควันโด ได้รับ รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ รายการ CMU TAEKWONDO OPEN XI 2024 Class Dรุ่น FEMALE 11-12 Year ณ สนาม 700 ปี จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจินตคณิต NADA

✨ด.ญ.วรินธิดา ขยันกิจ ถ้วยชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร✨ด.ช.ธนธรณ์ ปรีดาภิรมย์ ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร✨ด.ช.ธนนนท์ ขยันกิจ ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน รายการ :NATHTACHAI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP AYUTTHAYA 2024 # 2

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ด.ช.นราฤทธิ์ สิงหะ อนุบาล 3.1TEAM FIGHTING FAMILY PHITSANULOKKyoruki CLASS B MALE 7-8รุ่น B น้ำหนักเกิน 18-21 กก.สถานที่แข่งขัน :THE HALL ชั้น 2 ศู

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประพฤติดี และมีความสามารถในด้านต่างๆและสร้างชื่อเสียงใหักับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและกล่าวชมชื่นในงานวันวิชาการ ประจำปี 2567

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMT) โรงเรียนจ่านกร้อง

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม