ยินดีต้อนรับ

Profile

ชั้นประถมศึกษา

เกรดรายวิชา

0
คณิตศาสตร์
0
การงานอาชีพ
0
พละศึกษา
0
วิทยาศาสตร์
0
สุขศึกษา
0
สังคมศึกษา
0
ภาษาอังกฤษ
0
คอมพิวเตอร์
0
ภาษาไทย
0
เกรดเฉลี่ย

ช่องทางติดตาม

ที่อยู่

ระบบสารสนเทศ

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง