หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

การนิเทศ

กิจกรรม

การนิเทศติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะบริหาร ต้อนรับ นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอ

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม