หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

ครูดีเด่น

กิจกรรม

รางวัลครูดีเด่นสถานศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2566

รางวัลครูดีเด่นสถานศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในงานวันครู ครูชำนาญ : คุณครูนวลน้อย สินแสงแก้ว ครูด้านการเรียนการสอน : ครูวาสนา บุญเกิด ครูด้านคุณธรรม จริยธรรม : ครูสุนิดา ธรร

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

✨ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต งานวันครู ประจำปี 2566✨

ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต งานวันครู ประจำปี 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ รับโล่รางวัลฝ่ายบริหารดีเด่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายภูสิต สมจิตต์ คุ

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม