หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

งานจัดแสดง

กิจกรรม

✨โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในนามศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power” ประจำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในนามศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power” ประจำ

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

อำลาอาลัย รุ่นที่33 ด้วยรักและห่วงใยของคุณครูต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาที่มาลาเบี่ยงและไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

งานกิจกรรมอาชีพอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดงานกิจกรรมอาชีพอิสระ… วันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบ เรียนรู้การค้าขาย การประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับนักเรียนคะ

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม