หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

ทัศนศึกษา

กิจกรรม

บรรยากาศ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของน้องๆในระดับอนุบาล 3 เด็กสนุกกับคำบรรยายธรรรมะที่ไม่น่าเบื่อพร้อมสอดแทรกธรรมะที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน เด็กๆตั้งใจฟังนิทานสอนใจ การนั้งสมาธิ การทำท่าทางต่างๆ พร้อมนำเด็กถวายข้าวสารอาหารแห้ง ให้เด็กรู้จักการแบ่งปันค่ะ

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

🍀🌳ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3 แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น

🔸การบรรยายธรรมจากพระมหาพิชัย ธรรมวังโสเจ้าอาวาสวัดตาปะขาวหาย🔸กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุ รอยพระพุทธบาทจำลอง สมัยกรุงศรีอยุธยา, เตาเผาโบราณ,&#x1f

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

🍀🌳ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2 แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น

🔸การบรรยายธรรมจากพระมหาพิชัย ธรรมวังโสเจ้าอาวาสวัดตาปะขาวหาย🔸กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุ รอยพระพุทธบาทจำลอง สมัยกรุงศรีอยุธยา, เตาเผาโบราณ,&#x1f

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

🌿🌤ทัศนศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ของพี่อนุบาล 3ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายสนุกและได้ความรู้

ชมสวนเมล่อนและแปลงผัก ทำลูกอมซูก้า ชมสวนดอกดาวเรือง ดูการเลี้ยงวัวและให้อาหารณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม