หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

บาสเกตบอล

News Section

มาเป็นทีมเดียวกับเราทีมบาสเกตบอลมาลาเบี่ยง

มาเป็นทีมเดียวกับเราทีมบาสเกตบอลมาลาเบี่ยงเพียง 1,500บาท/คอร์ส เริ่มเรียน 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 เวลาเรียน 17.30 -19.30น. เรียนทุกวันหยุดตามวันนักขัตฤกษ์ ครูริพนธ์ นรรัตน

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม