หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

ประกวดร้องเพลง

ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.วิชญะ รัตนโชติวิบูลย์ ( น้องหลุยส์) ชั้นป.4.4 รับรางวัลที่ 4 ในการประกวดร้องเพลง The One Experience x Singing Contest รุ่น A

ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.วิชญะ รัตนโชติวิบูลย์ ( น้องหลุยส์) ชั้นป.4.4นักเรียนมาลาเบี่ยงที่ความาสามารถด้านการร้องเพลงและการแสดงออกรับรางวัลที่ 4 ในการประกวดร้องเพลง The One Experien

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม