หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

ประเพณีสงกรานต์

กิจกรรม

สืบสานประเพณีไทย วันนี้คุณครูพาน้องๆอนุบาลมาสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากคุณครู….คุณครูยังเล่าประวัติความมาและความสำคัญของวันสงกรานต์ให้เด็กฟัง

วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่เก่าแก่ งดงาม และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน สะท้

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

💦สงกรานต์ ปี2566 สนุกสนานทั้งเด็กๆและคุณครู ร่วมรับพรจากท่านอาจารย์ ดร.เถลิงศก โสมทิพย์ ได้กล่าวอวยพรให้แก่เด็กๆและคุณครูร่วมสรงน้ำพระพุทธ รดน้ำผู้ใหญ่

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม