หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

ผู้อำนวยการ

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ในการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ >>
ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน MIEP ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แสดงความตั้งใจในการพัฒนาและปรับปรุงในทุกๆด้าน เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางให้ทาง

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมอบรมและคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC THAILAND 2024 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

โดยวิทยากรบริษัทซีเอ็ด กิจกรรมนี้จัดขึ้นพิเศษเฉพาะนักเรียนมาลาเบี่ยงเท่านั้น โดยมีการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทเดียวและทีม , การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลประเภททีม ระดับ Junior Categories

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

✨ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันท่ารำประกอบเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหมวด ดนตรี – นาฏศิลป์✨

อ่านต่อ >>
ประชาสัมพันธ์

ในวันนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

โดยได้รับเกียรติจากท่าน ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และ รองศึกษาธิการจัดหวัดพิษณุโลก คุณพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมการสอบในครั้งนี้

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม