หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

มารยาทงาม

ผลงานนักเรียน

นักเรียนที่ได้ถูกคัดเลือกนักเรียนผู้เป็นแบบอย่างที่ดี มีกิริยามารยาท ใช้วาจาสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม

ด.ช.จักรพงศ์ พิพัฒน์พรพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.7 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.7 ด.ญ.พิมพิชญา เลี่ยมทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.7 #malabiangscho

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

รองผู้อำนวยการ คุณครูกาญจนา พิทักษ์โสภณ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดมารยาทงามอย่างไทยเด็กๆได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะ ประจำปี 2566

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ด.ช.อิทธิพล คงสวัสดิ์ ด.ญ.พรพิมล คล้ายทับทิม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.รชฎ เขตกัน ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศุขโรจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.พัฒน์ช

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ประกวดมารยาท งามอย่างไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

สืบสาน กิจกรรมอันดีงาม กับกิจกรรมประกวดมารยาท งามอย่างไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เด็กๆตั้งใจและฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ #Malabiangschool#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม