หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

ระดับประถม

ประชาสัมพันธ์

ในวันนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

โดยได้รับเกียรติจากท่าน ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และ รองศึกษาธิการจัดหวัดพิษณุโลก คุณพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมการสอบในครั้งนี้

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

กิจกรรมวันตรุษจีนในระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้แสดงออก โดยคุณครูชาวจีน

🔴การแสดงเครื่องกายของคนจีน🔴การตอบคำถามความสำคัญของตรุษจีนพร้อมแจกของรางวัล

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดี🎊นักเรียนที่สอบการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ “เพชรพุทธา ครั้ง 16ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2566

✨ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม คะแนนสูงสุดอันดับ1✨ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล TOPTEN อันดับ 5✨ด.ช.ภูสิตฐ์ คำมูล TOPTEN อันดับ 10

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

🌟บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของตัวแทนนักเรียน เพื่อเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2568 โดยเด็กได้แสดงความสามารถหาเสียงเลือกตั้ง ให้กับพี่น้องๆ โดยมีนโยบายที่ช่วยกันส่งเสริมโรงเรียน เด็กๆร่วมมือกัน และแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดที่แตกต่างของกันและกันได้ 👏👏

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🥰ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม🥰🏆ชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนปลาย🏆การสอบประกายกุหลาบครั้งที่ 21 ประกายกุหลาบ เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของชุมนุมคณิตศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงติด TOP TEN รวม 5 วิชา 10 อันดับแรกผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเฉลิมขวัญสตรี

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเฉลิมขวัญสตรีด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม อันดับ 1ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล อันดับ 3ด.ช.พลพล ราญพล อันดับ 10 วิชาคณิตศาสตร์ TOPTEN 10 อันดับแรกด.ช.พลภัทร

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง🎊🥇ได้รับรางวัลเหรียนญทองและเกียรติบัตร🥇โครงการประเมิณทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทษ ครั้งที่4 (Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023)

🔹ด.ช.ทักษ์ วงศ์รุจิกร🔹ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม🔹ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง🎊🥈ได้รับรางวัลเหรียนญเงินและเกียรติบัตร🥈โครงการประเมิณทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทษ ครั้งที่4 (Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023)

🔹ด.ช.ณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์🔹ด.ช.นิพพิชฌาน วาสนาเป็นสุข🔹ด.ช.ศุภกร บุษบัน🔹ด.ช.อธิวัธน์ ดวงตา🔹ด.ญ.กัญญ์นภัชร์ เรืองสังข์🔹ด.ญ.กันตวรรณ ส

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม