หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

รับสมุดรายงานผล

กิจกรรม

ภาพบรรยากาศเด็กๆรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

วันที่ 24 เมษายน 2566 บรรยากาศเด็กๆรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล คุณครูและผู้ปกครองนักเรียนได้มีพูดคุย ในด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเด็ก แก้ไขในข้อบกพร่องเพื่อให

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม