หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

ลูกเสือ

กิจกรรม

😁รอยยิ้มแห่งความสุข กับกิจกรรมนันทนาการลูกเสือ-เนตรนารีประถมศึกษาปีที่ 2🥰🥰

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

😄กิจกรรมนันทนาการ ลูกเสือ – เนตรนารี ของพี่ๆประถมศึกษาปีที่ 3 😄

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

ตัวแทนเหล่าลูกเสืออากาศประถมศึกษาปีที่ 5และ6 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หลังจากที่เด็กได้ฝึกซ้อมการเดิน วันนี้เด็กๆทำได้ดีมากเลยค่ะ

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม