หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

วันไหว้ครู

กิจกรรม

💐พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล ประจำปี 2566💐เรียงร้อยความรักครูและลูกศิษย์ ด้วยความรักและอบอุ่น ศิษย์มาลาเบี่ยง🥰

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา”ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา🙏พิธีไหว้ครูประจำปี 2566🙏

#malabiangschool#ความสุขที่มาลาเบี่ยง#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง#รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา#เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง#เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกที่มาล

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม