หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

วิชานาฏศิลป์

ผลงานนักเรียน

✨ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันท่ารำประกอบเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหมวด ดนตรี – นาฏศิลป์✨

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม