หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

วิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรม

พี่ๆประถมศึกษาปีที่ 3 (MIEP)

เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูแอมมี่ โดยสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เด็กๆเข้าใจ ทำแบบฝึกหัด และสื่อสารกับคุณครูได้เป็นอย่างดีค่ะเราพร้อมพัฒนาด้านภาษาอย่างต่อเนื่องอย่างดีที่สุด

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง🎊🥇ได้รับรางวัลเหรียนญทองและเกียรติบัตร🥇โครงการประเมิณทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทษ ครั้งที่4 (Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023)

🔹ด.ช.ทักษ์ วงศ์รุจิกร🔹ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม🔹ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง🎊🥈ได้รับรางวัลเหรียนญเงินและเกียรติบัตร🥈โครงการประเมิณทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทษ ครั้งที่4 (Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023)

🔹ด.ช.ณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์🔹ด.ช.นิพพิชฌาน วาสนาเป็นสุข🔹ด.ช.ศุภกร บุษบัน🔹ด.ช.อธิวัธน์ ดวงตา🔹ด.ญ.กัญญ์นภัชร์ เรืองสังข์🔹ด.ญ.กันตวรรณ ส

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง🎊🥉ได้รับรางวัลเหรียนญทองและเกียรติบัตร🥉โครงการประเมิณทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทษ ครั้งที่4(Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023)

🔹ด.ช.ชยณัฐ ศุขโรจน์🔹ด.ญ.พิคญ์ณัฎฐ์ ด้วงบ้านยาง🔹ด.ช.คุณานนท์ ขยันกิจ

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน 🎊🏅ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 ( 1 )

ด.ญ.ธนิดา วงศ์ศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1✨ในการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling (ป.4-ป.6)ด.ญ.ชัชฏา นิ่มนคริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2✨ในการแข่งขันพูดภาษา

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

👨‍🏫 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 🇬🇧โดย ดร.เถลิงศก โสมทิพย์ โดยเน้นด้านการสื่อสาร ตอบโต้กับครูชาวต่าง เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดี 🎊เด็กเก่งมาลาเบี่ยง🎖 รับรางวัลทองการแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (รอบแรก) ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) ครั้งที่ 13

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดี 🎊เด็กเก่งมาลาเบี่ยง🎖 รับรางวัลทองแดงการแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (รอบแรก) ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) ครั้งที่ 13

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม