หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

วิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรม

👨‍🏫 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 🇬🇧โดย ดร.เถลิงศก โสมทิพย์ โดยเน้นด้านการสื่อสาร ตอบโต้กับครูชาวต่าง เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดี 🎊เด็กเก่งมาลาเบี่ยง🎖 รับรางวัลทองการแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (รอบแรก) ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) ครั้งที่ 13

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดี 🎊เด็กเก่งมาลาเบี่ยง🎖 รับรางวัลทองแดงการแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (รอบแรก) ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) ครั้งที่ 13

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดี 🎊เด็กเก่งมาลาเบี่ยง🎖 รับรางวัลชมเชย การแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (รอบแรก) ASMOPSS (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) ครั้งที่ 13

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎖🎖ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อฝึกฝนและทักษะพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎖🎖ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อฝึกฝนและทักษะพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

บรรยากาศการสอบของเด็กๆโครงการสอบแข่งขันระดับนานาชาติ Thailand English Skills Evaluation Test โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

#ส่งเสริมพัฒนาศักยกภาพ #malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

🥰บรรยากาศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ English Contest👦👩👩‍🏫ฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กๆ ทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน

ป.4 การแข่งขัน Spelling Bee ป.5 การแข่งขัน English Quiz ป.6 การแข่งขัน Impromptu Speech #ส่งเสริมพัฒนาศักยกภาพ #malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม