หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

วิชาภาษาไทย

ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงติด TOP TEN รวม 5 วิชา 10 อันดับแรกผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเฉลิมขวัญสตรี

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเฉลิมขวัญสตรีด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม อันดับ 1ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล อันดับ 3ด.ช.พลพล ราญพล อันดับ 10 วิชาคณิตศาสตร์ TOPTEN 10 อันดับแรกด.ช.พลภัทร

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎉ขอแสดงความยินดี🎉นักเรียนที่รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ในการแข่งขันวิชาภาษาไทย ฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเฉลิมสตรี

ด.ญ.วชิราภรณ์ นิมิตสถิตธรรมรับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

ยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทยได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเป็นกำลังใจให้เด็กๆพัฒนาตนเองต่อไปนะคะ✨

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ…การอ่านทำนองเสนาะ

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>
กิจกรรม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ…การแข่งขันเขียนคำศัพท์

#malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกท

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 5 วิชาหลัก ประจำปีการศึกษา 2565

– ด.ช.นิพพิชฌาน  วาสนาเป็นสุข (คะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาสังคมศึกษา) – ด.ช.วชิรวัชร์  สหัสเตโช (คะแนนสูงสุดอันดับ 3 วิชาวิทยาศาสตร์) – ด.ช.วชิรวัชร์ 

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม