หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

วิชาสังคมศึกษา

ผลงานนักเรียน

โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 5 วิชาหลัก ประจำปีการศึกษา 2565

– ด.ช.นิพพิชฌาน  วาสนาเป็นสุข (คะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาสังคมศึกษา) – ด.ช.วชิรวัชร์  สหัสเตโช (คะแนนสูงสุดอันดับ 3 วิชาวิทยาศาสตร์) – ด.ช.วชิรวัชร์ 

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม