หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

เลือกตั้ง

กิจกรรม

🌟บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของตัวแทนนักเรียน เพื่อเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2568 โดยเด็กได้แสดงความสามารถหาเสียงเลือกตั้ง ให้กับพี่น้องๆ โดยมีนโยบายที่ช่วยกันส่งเสริมโรงเรียน เด็กๆร่วมมือกัน และแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดที่แตกต่างของกันและกันได้ 👏👏

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม