หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

MIEP

กิจกรรม

พี่ๆประถมศึกษาปีที่ 3 (MIEP)

เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูแอมมี่ โดยสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เด็กๆเข้าใจ ทำแบบฝึกหัด และสื่อสารกับคุณครูได้เป็นอย่างดีค่ะเราพร้อมพัฒนาด้านภาษาอย่างต่อเนื่องอย่างดีที่สุด

อ่านต่อ >>
ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน MIEP ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แสดงความตั้งใจในการพัฒนาและปรับปรุงในทุกๆด้าน เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางให้ทาง

อ่านต่อ >>
ประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างห้องเรียนสำหรับน้องๆที่เรียน Malabiang Intensive English Program (MIEP) มาแล้วค่ะ เตรียมความพร้อมห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ การตกแต่งและบรรยากาศของห้องให้น่าเรียนยิ่งขึ้น

ห้องเรียน Kindergarten room (ระดับอนุบาล1-3) ห้องเรียน Elementary room (ระดับประถมศึกษา1-3) ห้องเรียน Robot room และ ห้อง Skill development room

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม