หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

O-NET

ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กมาลาเบี่ยง สามารถทำการสอบในโครงการสอบ ระดับชาติที่O-NETสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ประจำปีการศึกษา2566

ได้คะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาคณิตศาสต์ วิทยาศาสตร์ และได้วิชาภาษาไทยเต็ม80คะแนน(ปรนัย)ปรบมือให้นักเรียนนักเรียนคนเก่งเลยค่ะ

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทำคะแนนสอบ O-NET ในวิชาภาษาอังกฤษ ได้เต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565🎉

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ที่ทำคะแนนสอบ O-NET ในวิชาภาษาอังกฤษ ได้เต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทำคะแนนสอบ O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565🎉

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ที่ทำคะแนนสอบ O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม