หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

TEDET

ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง🎊🥇ได้รับรางวัลเหรียนญทองและเกียรติบัตร🥇โครงการประเมิณทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทษ ครั้งที่4 (Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023)

🔹ด.ช.ทักษ์ วงศ์รุจิกร🔹ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม🔹ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง🎊🥈ได้รับรางวัลเหรียนญเงินและเกียรติบัตร🥈โครงการประเมิณทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทษ ครั้งที่4 (Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023)

🔹ด.ช.ณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์🔹ด.ช.นิพพิชฌาน วาสนาเป็นสุข🔹ด.ช.ศุภกร บุษบัน🔹ด.ช.อธิวัธน์ ดวงตา🔹ด.ญ.กัญญ์นภัชร์ เรืองสังข์🔹ด.ญ.กันตวรรณ ส

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง🎊🥉ได้รับรางวัลเหรียนญทองและเกียรติบัตร🥉โครงการประเมิณทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทษ ครั้งที่4(Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023)

🔹ด.ช.ชยณัฐ ศุขโรจน์🔹ด.ญ.พิคญ์ณัฎฐ์ ด้วงบ้านยาง🔹ด.ช.คุณานนท์ ขยันกิจ

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

💫ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนคนเก่งมาลาเบี่ยง 💫👏ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ (TEDET)👏โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ประจำปี 2566

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎉ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนคนเก่งมาลาเบี่ยง 🎉🔹ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ (TEDET)🔹โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ประจำปี 2566

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

🎉ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนคนเก่งมาลาเบี่ยง 🎉🔹ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ (TEDET)🔹โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ประจำปี 2566

👉ด.ญ.เขมจิรา อ่อนทรวง ประถมศึกษาปีที่ 2👉ด.ช.สัจวิชญ์ การุญบุญญานันท์ ประถมศึกษาปีที่ 3👉ด.ช.ศตวรรษ สารใจ ประถมศึกษาปีที่ 3🎖รับรางวัลเหรียญชมเชยและเกี

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

💫ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนคนเก่งมาลาเบี่ยง 💫ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ👏👏🥇รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตร วิชาวิทยาศาสตร์ 🥇โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ด.ช.คุณัชญ์ มีอุดร ประถมศึกษาปีที่ 2

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

💫ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนคนเก่งมาลาเบี่ยง💫ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ👏👏🥇รับรางวัลเหรียญเงินและเกียรติบัตร วิชาวิทยาศาสตร์ 🥇โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ด.ญ.เขมจิรา อ่อนทรวง ประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.สัจวิชญ์ การุญบุญญานันท์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ช.ศุภากร บุษบัน ประถมศึกษาปีที่ 5

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

💫ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนคนเก่งมาลาเบี่ย💫ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ👏👏🥇รับรางวัลเหรียญทองแดงและเกียรติบัตร วิชาวิทยาศาสตร์ 🥇โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม ประถมศึกษาปีที่6

อ่านต่อ >>
ผลงานนักเรียน

💫ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนคนเก่งมาลาเบี่ยง 💫👏ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ👏🎫🎖รับรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร วิชาวิทยาศาสตร์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ด.ญปาณิสรา พวกดอกรัก ประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.ศตวรรษ สารใจ ประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.อินทิรา เขียวเกษม ประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ช.ณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ด.ช.นิพพิชฌาน วาสนาเป

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม