หมวดหมู่ต่างๆของโรงเรียน >>
MALABIANG CATEGORY

TOP TEN

ผลงานนักเรียน

✨ติดอันดับ TOP TEN การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โครงการ”เพชรพุทธา” ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดร รางวัลที่ 1 (คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ) ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล รางวัลที่ 3 (คะแนนสูงสุดอันดับ 3) ด.ญ.วรณัน ยาทา รางวัลที่ 4 ด.ช.วชิรวัชร์ สหัสเตโช รางวัลที่ 4 ด.ญ.พิชญ

อ่านต่อ >>

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

ช่องทางติดตาม