โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ทำไมต้องมาลาเบี่ยง ?

  • โอกาศสู่อนาคตที่สดใส
  • มอบความสุขในการเรียนรู้
  • เสริมสร้างพัฒนาการ
  • สภาพแวดล้อมที่ดี

“ เพราะเรามีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเฉพาะ ”


คุณครูมีความสามารถ

คุณครูมาลาเบี่ยงได้รับการยอมรับในวงการการศึกษาในคุณภาพการสอน ด้วยสัดส่วนคุณครูต่อนักเรียน = 1:7 ส่งผลให้คุณครูสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณครูทุกคนผ่านกระบวนการคัดสรรจากโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง คุณครูมีควาพร้อมเข้าใจเด็กๆ สุภาพเป็นกันเองและได้รับการอบรมเรื่องจิตวิทยาเด็ก จึงมีความเมตตาให้แก่ศิษย์ เอาใจใส่ดูแลให้ความรักความอบอุ่น และตระหนักถึงความสำคัญของการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

โรงเรียนทันสมัยพัฒนาต่อเนื่อง

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงมีทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องเรียน ห้องกิจกรรม สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมล้ำหน้า หลักสูตรการเรียนการสอนมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมหรือตอบโจทย์กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความพร้อมสมบูรณ์ในการเรียนรู้ที่สุด

ลูกมีความพร้อม และประสบความสำเร็จ

โรงเรียนโรจนวิทย์มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม นักเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมในแนวของโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแนะนำข้อมูลโรงเรียนต่างๆ แก่ผู้ปกครองทุกขั้นตอน นักเรียนมาลาเบี่ยง จึงพร้อมและประสบความสำเร็จเข้าเรียนต่อในโรงเรียนชั้นนำต่างๆ

“ มอบความสุขในการเรียนรู้ ”


โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงจัดระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยประยุกต์วิชาการ และกิจกรรมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล ทำให้เรียนง่าย เข้าใจเร็ว สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขกับการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยสื่อ และอุปกรณ์นานาชนิด เร้าใจให้เด็กมีความกระตือรือร้น ความสนใจ ให้เรียนคือเล่น และเล่นคือเรียน ผสมผสานเป็นคุณสมบัติพิเศษ ของนักเรียนมาลาเบี่ยง

นอกจากนี้ความสมดุลของกิจกรรมต่างๆที่ว่า “เรียนเด่น เล่นดี” ทำให้ประสิทธิผลในการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้านของนักเรียนสมบูรณ์

ร่างกาย

เติบโต แข็งแรง สมวัย

สติปัญญา

มีเชาวน์ไว ไหวพริบ คิดเป็น แก้ปัญหาได้

อารมณ์

มีเหตุผล แจ่มใสร่าเริง

สังคม

สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

“ เสริมสร้างพัฒนาการ ”


มั่นใจในพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของลูก ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้สำหรับนักเรียน พร้อมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาให้ลูกกล้าแสดงออก

ลูกกล้าแสดงออก

คุณครูช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน ให้อิสระทางความคิด ส่งเสริมให้กล้าแสดงออก แสดงความชื่นชม ให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อนักเรียนประสบความสำเร็จ คุณครูให้กำลังใจและคอยสนับสนุน เมื่อเด็กผิดพลาด เพื่อสร้างความมั่นใจ และพัฒนาการที่ดีขึ้น

ลูกมีระเบียบวินัย

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ให้ความสำคัญต่อการสอนเรื่องระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องจริงจัง นักเรียนจึงได้รับการถ่ายทอด ในเรื่องเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รู้จักเข้าแถว การต่อคิว การรอคอย มีวินัยทั้งในตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอาแต่ใจ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

ลูกว่ายน้ำเป็น

นักเรียนมาลาเบี่ยง “ว่ายน้ำเป็น คือเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้” ดังนั้น โรงเรียนจึงบรรจุหลักสูตรว่ายน้ำเบื้องต้นให้แก่นักเรียนทุกคน โดยเรียนในสระว่ายน้ำของโรงเรียน ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำในร่ม มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 สระสำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถม เด็กสามารถใช้สระว่ายน้ำได้ตลอดวันไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกหรือแดดออก เน้นความสะอาด และปลอดภัยสูงสุด โดยมีคุณครูสอนว่ายน้ำ ประจำสระคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ลูกเล่นคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบคล้ายยานอวกาศเป็นที่ตื่นเต้นสนใจของเด็กๆทุกครั้งเมื่อได้เข้าไปเรียนรู้การเล่นคอมพิวเตอร์ด้วยความชำนาญในการสอนของคุณครูและโปรแกรมที่ได้คัดเลือกมาอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน

“ สภาพแวดล้อมที่ดี ”


“ ห้องเรียนโปร่งโล่งสบาย ”

ห้องเรียนทุกห้องได้รับการออกแบบมาให้โปร่ง โล่งสบาย สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวก และนวัตกรรมใหม่ๆ ครบครัน ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมกระดานไวท์บอร์ด เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นชอล์ค ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระดับแสงภายในห้องเรียนทุกห้องผ่านการคำนวณระดับแสงอย่างเหมาะสม

รับ-ส่งสะดวก

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 246 ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-210401 , 086-4469370 (เวลาทำการ 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์)

Copyright © Malabiang School 2022. All Right Reserved